วันปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน

โพสต์16 มี.ค. 2559 02:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานวันปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันนักเรียน ร.ร.บ้านนาตุ้ม  โดยมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม  ในวันที่ 16 มีนาคม 2559  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองมาร่วมให้กำลังใจ

Comments