“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”

โพสต์24 พ.ค. 2560 21:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560  ณ สระว่ายน้ำ ลานกีฬา หมู่ 2 อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดค่ายเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” สร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน วัตถุประสงค์เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนสามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ และเพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนรู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการเล่นกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 4 รุ่น  โดยแบ่งออกเป็นนักเรียนในอำเภอ สูงเม่น เด่นชัย ลอง วังชิ้น เพื่อความสะดวกในการเดินทางของนักเรียน 

Comments