เวทีประชาคม

โพสต์9 มี.ค. 2559 00:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559  นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมเวทีประชาคมเพื่อวางแผนในการจัดสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  โดยเวทีประชาคมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้บริหารและประชาชนในพื้นที่บ้านแม่ลาน มีมติเป็นเอกฉันท์ในการมอบพื้นที่ให้จัดสร้างอาคารดังกล่าวในบริเวณโรงเรียนบ้านแม่ลาน อ.ลอง จ.แพร่

Comments