ประกาศ กศจ.แพร่ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โพสต์16 พ.ค. 2559 08:40โดยBobby Visions   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2559 08:40 ]
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjEyZjQ4NmFlY2Y2MWE5NWE
ประกาศ กศจ.แพร่ 
เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ