อบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ เพื่อขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ

โพสต์11 มิ.ย. 2561 20:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561  ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ เพื่อขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ กรณีเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2561   ณ ห้อง ICT   ศูนย์พัฒนาวิชาการ  สพป.แพร่ เขต 2

Comments