อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV และ DLIT อย่างเป็นระบบ

โพสต์21 ส.ค. 2562 23:49โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV และ DLIT อย่างเป็นระบบ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ ห้อง ICT ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments