อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน

โพสต์1 มี.ค. 2561 22:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสานิตย์ โลหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา ในวันที่ 2 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments