อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์6 ธ.ค. 2561 23:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาทศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.   โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบ conference  เพื่อรับนโยบายจาก นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนได้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  

Comments