อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลระบบ ICT

โพสต์2 มี.ค. 2561 22:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส  สินมณี  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลระบบ ICT ของสถานศึกษา  ในวันที่ 3 มีนาคม 2561  ณ ห้อง ICT ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  โดยมี นายชูชาติ พอจิต ผอ.กลุ่มอำนวยการเป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการอบรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดเครือข่ายบุคลากรด้าน ICT  มีการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างกัน อาศัยความร่วมมือระหว่างกันในการปฏิบัติงาน พัฒนาความรู้เชิงวิชาการ ตลอดจนสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน  การประสานการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ด้าน ICT   อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Comments