อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์9 ก.ย. 2559 02:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 9 กันยายน 2559  คณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ สพป.แพร่ เขต 2  ในการประชุมมีการชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)  วิเคราะห์ข้อมูลและมอบหมายภารกิจให้แต่ละกลุ่มงานรวบรวมข้อมูล เพื่อนำลงเว็บไซต์ต่อไป  โดยมีนายสังเวียน วงศ์จีน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการประชุม

Comments