อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม

โพสต์14 ก.ย. 2563 00:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 14 กันยายน 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมี พ.ต.ท.ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 อ.สูงเม่น 

Comments