อบรมพัฒนาสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

โพสต์29 เม.ย. 2559 01:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านการอ่าน-การเขียนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ในวันที่ 29 เมษายน 2559   ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments