อบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

โพสต์23 มิ.ย. 2559 20:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย โรงเรียนในเขตอำเภอวังชิ้น เพื่อการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  

Comments