อบรมโรงเรียนวิถีพุทธ

โพสต์12 มิ.ย. 2559 20:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2559 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินกิจกรรมตามอัตลักษณ์ 29 ประการสู่โรงเรียนวิถีพุทธได้   ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments