อบรมสัมมนาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา

โพสต์17 ส.ค. 2560 21:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments