เยี่ยมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563

โพสต์31 ก.ค. 2563 07:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางสาววาสนา ธรรมชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกเยี่ยมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 4 อำเภอในสังกัด ได้แก่ อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอวังชิ้น และอำเภอลอง

Comments