ยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์11 ก.ค. 2561 02:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม, โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้, โรงเรียนบ้านสองแคว  อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Comments