ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

โพสต์11 มิ.ย. 2560 20:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) รุ่นที่ 3  ในวันที่ 11 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments