ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในฝัน

โพสต์18 ส.ค. 2559 22:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน กิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  

Comments