ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

โพสต์27 ม.ค. 2560 01:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ร.ร.บ้านแม่จองไฟ ในวันที่ 27 มกราคม 2560

Comments