งานธุรการ ร.ร.ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์" (Electronic Market:e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding:e-bidding) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนราชการในจังหวัดแพร่

โพสต์20 เม.ย. 2559 23:37โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2559 23:37 ]

คู่มืออบรม e-market และ e-bidding 21เมษา59

คู่มือ e-bidding

โพสต์20 เม.ย. 2559 23:13โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2559 23:31 ]

คู่มือ e-bidding

แบบฝึกทักษะและกระบวนการคิด คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 12559

โพสต์7 เม.ย. 2559 20:30โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

แบบฝึกทักษะและกระบวนการคิด คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 12559

การรับหนังสือราชการ ระบบ Smart Area (amss++เดิม)

โพสต์14 ก.พ. 2559 08:35โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2559 08:36 ]

การรับหนังสือในระบบ Smart Area สพป.แพร่ เขต 2

ระบบ E-Office สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์8 ม.ค. 2559 08:49โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

http://www.ictphrae2.com/e-office2015/

1-5 of 5