การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์" (Electronic Market:e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding:e-bidding) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนราชการในจังหวัดแพร่

โพสต์20 เม.ย. 2559 23:37โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2559 23:37 ]

คู่มืออบรม e-market และ e-bidding 21เมษา59

Comments