แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาสถานการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดิน ตุลาคม 2560

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาสถานการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดิน ตุลาคม 2560
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
29 ก.ย. 2560 00:19
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
29 ก.ย. 2560 00:20
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
29 ก.ย. 2560 00:19
Comments