ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน สพป.แพร่ เขต 2

ดาวน์โหลดแบบ นร.01 และ นร.02

โพสต์2 มี.ค. 2560 23:53โดยJustice Truelove   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2560 23:54 ]

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระดับเขตพื้นที่

โพสต์21 ก.พ. 2560 05:23โดยJustice Truelove   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2560 05:52 ]

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระดับเขตพื้นที่

ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เข้าใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน สำหรับผู้เข้าอบรมฯ

โพสต์21 ก.พ. 2560 04:53โดยJustice Truelove   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2560 04:54 ]

ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เข้าใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน สำหรับผู้เข้าอบรมฯ ระว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

การใช้งาน username/password ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(แอนดรอยส์) และระบบทุนยากจน(ios)

โพสต์16 ก.พ. 2560 18:53โดยJustice Truelove   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2560 05:52 ]

การใช้ ชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน เข้าใช้งาน
- ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (แอนดรอยส์)
- ระบบทุนยากจน (ios)

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "ทุนยากจน"

โพสต์6 ก.พ. 2560 00:21โดยJustice Truelove   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2560 19:56 ]

คำแนะนำการใช้งาน#001

โพสต์6 ก.พ. 2560 00:02โดยJustice Truelove   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2560 05:57 ]

1. ต้องคัดกรองนักเรียนผ่านระบบเท่านั้น (ในเว็บไซต์ หรือแอพบนมือถือฯ)ในหมวดสถานะ "ยังไม่ได้ขอทุนxxคน" (รายชื่อที่ยังไม่ได้คัดกรอง) ในกรณีนักเรียนคนใดกรอกข้อมูลโดยใช้แอพบนมือถือหรือแท็บเล็ตแล้ว ไม่ต้องปริ้นแบบนร.01ออกมากรอกอีก เนื่องจากเก็บข้อมูลเข้าระบบผ่านแอพไปแล้ว  
2. นักเรียนที่คัดกรองผ่านระบบแเล้ว จะอยู่ในหมวดสถานะ "ขอทุนแล้วxxคน"  (รายชื่อที่คัดกรองแล้ว) โดยครูประจำชั้นต้องเข้าไปในระบบเพื่อปริ้นแบบข้อมูลนร.01ที่กรอกแล้วออกมา
3. เมื่อปริ้นแบบ นร.01 นักเรียนรายบุคคลออกมาแล้ว ให้ปริ้นแบบ นร.02 แนบด้วย เพื่อให้ผู้นำชุมชนเซ็นรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาการรับทุนนักเรียนยากจนของรัฐ และเก็บเอกสาร นร.01 และ นร.02 ไว้ ณ สถานศึกษาเพื่อรับการตรวจสอบต่อไป

1-10 of 12