คำแนะนำการใช้งาน#001

โพสต์6 ก.พ. 2560 00:02โดยJustice Truelove   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2560 05:57 ]
1. ต้องคัดกรองนักเรียนผ่านระบบเท่านั้น (ในเว็บไซต์ หรือแอพบนมือถือฯ)ในหมวดสถานะ "ยังไม่ได้ขอทุนxxคน" (รายชื่อที่ยังไม่ได้คัดกรอง) ในกรณีนักเรียนคนใดกรอกข้อมูลโดยใช้แอพบนมือถือหรือแท็บเล็ตแล้ว ไม่ต้องปริ้นแบบนร.01ออกมากรอกอีก เนื่องจากเก็บข้อมูลเข้าระบบผ่านแอพไปแล้ว  
2. นักเรียนที่คัดกรองผ่านระบบแเล้ว จะอยู่ในหมวดสถานะ "ขอทุนแล้วxxคน"  (รายชื่อที่คัดกรองแล้ว) โดยครูประจำชั้นต้องเข้าไปในระบบเพื่อปริ้นแบบข้อมูลนร.01ที่กรอกแล้วออกมา
3. เมื่อปริ้นแบบ นร.01 นักเรียนรายบุคคลออกมาแล้ว ให้ปริ้นแบบ นร.02 แนบด้วย เพื่อให้ผู้นำชุมชนเซ็นรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาการรับทุนนักเรียนยากจนของรัฐ และเก็บเอกสาร นร.01 และ นร.02 ไว้ ณ สถานศึกษาเพื่อรับการตรวจสอบต่อไป