แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระดับเขตพื้นที่

โพสต์21 ก.พ. 2560 05:23โดยBobby Visions   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2560 05:52 ]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระดับเขตพื้นที่