ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เข้าใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน สำหรับผู้เข้าอบรมฯ

โพสต์21 ก.พ. 2560 04:53โดยJustice Truelove   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2560 04:54 ]
ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เข้าใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน สำหรับผู้เข้าอบรมฯ ระว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2