ติดต่อประสานงานกับ สพป.แพร่ เขต 2

เบอร์โทรศัพท์ประสานงานกับ สพป.แพร่ เขต 2 (กลุ่มงานที่จำเป็น)
1. กลุ่มอำนวยการ
- คุณชูชาติ 0899540396
- ธุรการเขตฯ(คุณแมว) 0876577330 และ 0909202395
- ประชาสัมพันธ์ (คุณนงนุช) 0819526913
- ict เขตฯ คุณเอกธิดล(คุณโจ) 0861815599

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
- เบอร์กลางกลุ่มบุคคล 0864301817
- งานวินัยและนิติการ (คุณปณิดา) 0896330200

3. กลุ่มนโยบายและแผน(เบอร์กลาง)
- คุณพัทธีรา 0956982934
- แผนงาน/โครงการ(คุณขวัญชัย) 0899996084 
- งานสารสนเทศฯ คุณชีวารัตน์ 0903208279  และ คุณอุษณีย์ 0931362929
- งานงบประมาณฯ(คุณชมัยพร) 0811112809

4. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
คุณสุกิจ 0864395239
- คุณอัจฉราพร 0896348196

5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-คุณคำรณ 0822234354
-เจ้าพนักงานธุรการ(คุณเจี๊ยบ สรวงสุดาฯ) 0864301819

6. หน่วยตรวจสอบภายใน
- คุณสุกิจ 0864395239

7. กลุ่มนิเทศฯ(ศน.) 
- คุณสานิตย์ 0898528351 , 0979236516
- คุณกาญจนา 0818839733

แบบประเมินความพึงพอใจ


ข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะการใช้บริการ สพป.แพร่ เขต 2


แบบสอบสำรวจการใช้งานเว็บไซต์ www.phrae2.go.th

Comments