เผยแพร่ผลงานทางวิชาการฯ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

โพสต์13 ต.ค. 2559 00:06โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2559 01:41 ]

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ได้รับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่บงใต้

โพสต์31 ส.ค. 2559 00:51โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2559 01:01 ]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวอรนลิน จินะฝั้น 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่บงใต้
  • การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่บงใต้

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางพรมาลี เดือนดาว ครู คศ.3 ร.ร.บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

โพสต์29 พ.ย. 2558 01:56โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2558 01:56 ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางพรมาลี เดือนดาว
ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) 

  • การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนเรียงความ ด้วยชุดกิจกรรมประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะสื่อสารการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • การเปรียบเทียบผลการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะสื่อสารการอ่านโดยใช้เอกสารประกอบการสอนและหนังสือส่งเสริมการอ่านกับการสอนปกติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์29 พ.ย. 2558 01:51โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2558 01:56 ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม
รองผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 2

  • การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลโดยใช้คู่มือพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล
  • บทสรุปของผู้บริหาร

1-4 of 4