เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวปิยวรรณ ฝายถิ่น

โพสต์26 มี.ค. 2561 02:29โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการศึกษาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                            โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

                            


Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
26 มี.ค. 2561 02:29
Comments