เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์29 พ.ย. 2558 01:51โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2558 01:56 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม
รองผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 2

  • การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลโดยใช้คู่มือพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล
  • บทสรุปของผู้บริหาร