เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายลพชัย บัวชุม

โพสต์7 ก.พ. 2561 00:41โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ชื่อเรื่อง                   รายงานการใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                             วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้รายงาน                 นายลพชัย   บัวชุม

สถานศึกษา              โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)  อำเภอลอง จังหวัดแพร่

                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2

ปีการศึกษา              2559

ĉ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
7 ก.พ. 2561 00:41
Comments