เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางนววรรณ วุฒิ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)

โพสต์7 ก.พ. 2561 00:37โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 00:42 ]

 ชื่อเรื่อง :      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้าและอากาศ

                     สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ชื่อผู้ศึกษา :  นางนววรรณ วุฒิ

ปีที่ศึกษา :    ปีการศึกษา 2559

Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
7 ก.พ. 2561 00:37
Comments