เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่บงใต้

โพสต์31 ส.ค. 2559 00:51โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2559 01:01 ]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวอรนลิน จินะฝั้น 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่บงใต้
  • การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่บงใต้
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
31 ส.ค. 2559 00:51
Comments