เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่บงใต้

โพสต์31 ส.ค. 2559 00:51โดยAdmin phrae2   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2559 01:01 ]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวอรนลิน จินะฝั้น 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่บงใต้
  • การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่บงใต้