เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายบูรชาติ ศิริเป็ง

โพสต์15 พ.ค. 2562 23:55โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ชื่อรายงาน : เรื่อง รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาครูผู้สอนทางการศึกษาพิเศษ โดยใช้ชุดฝึกอบรมเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนจัดการเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
ชื่อผู้จัดทำ : นายบูรชาติ ศิริเป็ง 
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
ปีที่ดำเนินการ : ปีการศึกษา 2561
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
15 พ.ค. 2562 23:55
Comments