tepeonline
https://training.obec.go.th/#/Login

จดหมายข่าว สพป.แพร่ เขต 2

 • 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561
        
  ส่ง 19 มิ.ย. 2561 00:26 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศที่น่าสนใจ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 111 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สพป.แพร่ เขต 2

 • ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ สำหรับ admin ลงข่าวที่นี่ ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย gmail ที่กำหนดทุกครั้ง
 • ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ติดตามการอบรมพัฒนาคูปองครูรูปแบบครบวงจร

  ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ติดตามการอบรมพัฒนาคูปองครูรูปแบบครบวงจร 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนและการสอนอย่างสร้างสรรค์ สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงแรมอมรรักษ์,  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนและการสอนอย่างสร้าวสรรค์สำหรับครูปฐมวัย ณ โรงแรมแพร่นครา และหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมศักยภาพการคิด... สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21  ณ โรงแรมภูมิไทยการ์เด้น  อ.เมือง จ.แพร่

  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • สพป.แพร่ เขต 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม สพป.แพร่ เขต 2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เป็นองค์กรคุณธรรม มีความมุ่งหวังในการปลูกฝังคุณธรรมให้กับบุคลากรทุกคน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • รับมอบสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการรับมอบสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว จาก THE PHILLIPS COUETCION, INC ซึ่งให้การสนับสนุนอุปกรณ์และสนามเด็กเล่นแก่นักเรียน ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

  ส่ง 19 ก.ค. 2561 23:21 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 914 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการฯ สพป.แพร่ เขต 2

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุชาติ เวียงชัย ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน                      อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก Flash Professional CS6                      สำหรับนักเรียนชั้นม ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2561 03:18 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวปิยวรรณ ฝายถิ่น ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการศึกษาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                            โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 26 มี.ค. 2561 02:29 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายลพชัย บัวชุม ชื่อเรื่อง                   รายงานการใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์                              วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้รายงาน                 นายลพชัย   บัวชุม ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2561 00:41 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางนววรรณ วุฒิ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)  ชื่อเรื่อง :      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้าและอากาศ                      สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2561 00:42 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางณัฐภรณ์ สุทธนะ เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางณัฐภรณ์  สุทธนะ
  ส่ง 21 ธ.ค. 2560 23:25 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2