วีดิทัศน์การอบรมทางไกล | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

https://www.youtube.com/watch?v=5wPO4b8_EQ4https://www.youtube.com/watch?v=5wPO4b8_EQ4

จดหมายข่าว สพป.แพร่ เขต 2

 • 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561
              

  ส่ง 29 ต.ค. 2561 21:32 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศที่น่าสนใจ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 125 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สพป.แพร่ เขต 2

 • ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ สำหรับ admin ลงข่าวที่นี่ ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย gmail ที่กำหนดทุกครั้ง
 • ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค่างาม, โรงเรียนบ้านเหล่า (พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์), โรงเรียนบ้านดอนชัย ให้กำลังใจครูและนักเรียน  ทั้งนี้ได้เยี่ยมห้องเรียน สังเกตการสอน ทดสอบการอ่านของนักเรียน เพื่อกระตุ้นและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น ในวันที่ 22 มกราคม 2562

  ส่ง 22 ม.ค. 2562 00:33 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • การประชุมพิจารณากลั่นกรองการขอรับงบประมาณปี 2563

  ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองการขอรับงบประมาณปี 2563 งบเงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 17 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชการ สพป.แพร่ เขต 2

  ส่ง 17 ม.ค. 2562 01:13 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ให้กำลังใจลูกเสือจิตอาสา

  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ให้กำลังใจ ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนปากจอกวิทยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยร่วมปฏิบัติการบริหารจัดการขยะ เศษใบไม้ บริเวณรอบอาคาร สพป.แพร่ เขต 2  นอกจากนี้ยังร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นป่าธรรมชาติ  เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักบริหารจัดการขยะและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  ในวันที่ 17 มกราคม 2562  

  ส่ง 17 ม.ค. 2562 00:37 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 1078 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการฯ สพป.แพร่ เขต 2

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุชาติ เวียงชัย ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน                      อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก Flash Professional CS6                      สำหรับนักเรียนชั้นม ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2561 03:18 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวปิยวรรณ ฝายถิ่น ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการศึกษาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                            โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 26 มี.ค. 2561 02:29 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายลพชัย บัวชุม ชื่อเรื่อง                   รายงานการใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์                              วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้รายงาน                 นายลพชัย   บัวชุม ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2561 00:41 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2