ประกาศ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 168 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สพป.แพร่ เขต 2

 • ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ สำหรับ admin ลงข่าวที่นี่ ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย gmail ที่กำหนดทุกครั้ง
 • กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 อ.วังชิ้น

  วันที่ 16 มกราคม 2563 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 อ.วังชิ้น ณ โรงเรียนบ้านใหม่ 

  ส่ง 15 ม.ค. 2563 23:43 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 อ.เด่นชัย

  วันที่ 16 มกราคม 2563 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 อ.เด่นชัย ณ หอประชุมโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล    

  ส่ง 15 ม.ค. 2563 23:41 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 อ.ลอง

  วันที่ 16 มกราคม 2563 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 อ.ลอง ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

  ส่ง 15 ม.ค. 2563 23:34 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 1354 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการฯ สพป.แพร่ เขต 2

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายบูรชาติ ศิริเป็ง ชื่อรายงาน : เรื่อง รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาครูผู้สอนทางการศึกษาพิเศษ โดยใช้ชุดฝึกอบรมเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2562 23:55 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุชาติ เวียงชัย ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน                      อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก Flash Professional CS6                      สำหรับนักเรียนชั้นม ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2561 03:18 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวปิยวรรณ ฝายถิ่น ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการศึกษาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                            โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 26 มี.ค. 2561 02:29 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2