จดหมายข่าว สพป.แพร่ เขต 2

 • 1 พฤษภาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560

  ส่ง 12 มิ.ย. 2560 02:10 โดย Admin phrae2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศที่น่าสนใจ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 47 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สพป.แพร่ เขต 2

 • ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ สำหรับ admin ลงข่าวที่นี่ ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย gmail ที่กำหนดทุกครั้ง
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ แบบทดสอบ ( O-Net)
  นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ แบบทดสอบ ( O-Net) สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.๓ ( ขยายโอกาส ) โรงเรีนนในเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ( PEER Center ) อำเภอสูงเม่น  ในวันที่ 2๓ มิถุนายน 2560  ณ โรงเรียนวัดศรีดอก ( ประชาพัฒนา )
  ส่ง 22 มิ.ย. 2560 21:25 โดย Admin phrae2
 • โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

  นายสานิตย์  โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนขนาดเล็ก  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

  ส่ง 22 มิ.ย. 2560 21:20 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู

  นางจันทนา ขัตติโย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

  ส่ง 22 มิ.ย. 2560 21:19 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 554 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการฯ สพป.แพร่ เขต 2

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสาร กศจ.แพร่

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2