https://drive.google.com/file/d/1_CjCGOvYxd_Z1A78Ztdcq0N-A9G64Jxk/view?usp=sharing

วีดิทัศน์การอบรมทางไกล | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

https://www.youtube.com/watch?v=5wPO4b8_EQ4https://www.youtube.com/watch?v=5wPO4b8_EQ4

จดหมายข่าว สพป.แพร่ เขต 2

 • 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561
              

  ส่ง 29 ต.ค. 2561 21:32 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศที่น่าสนใจ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 136 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สพป.แพร่ เขต 2

 • ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ สำหรับ admin ลงข่าวที่นี่ ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย gmail ที่กำหนดทุกครั้ง
 • อบรมโครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)
  ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ประจำปี 2562 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และ สพป.แพร่ เขต 2 เข้ารับการอบรม
  ส่ง 16 พ.ค. 2562 21:36 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารโรงเรียน, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสูงเม่น
  ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และ นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบนโยบายและพบปะให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหารโรงเรียน, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสูงเม่น ในการอบรมทางไกล อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
  ส่ง 15 พ.ค. 2562 01:50 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • มอบนโยบายคณะผู้บริหารโรงเรียน, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอลอง
  ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และ นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบนโยบายและพบปะให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหารโรงเรียน, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอลอง ในการอบรมทางไกล อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
  ส่ง 15 พ.ค. 2562 01:47 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 1173 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการฯ สพป.แพร่ เขต 2

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายบูรชาติ ศิริเป็ง ชื่อรายงาน : เรื่อง รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาครูผู้สอนทางการศึกษาพิเศษ โดยใช้ชุดฝึกอบรมเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2562 23:55 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุชาติ เวียงชัย ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน                      อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก Flash Professional CS6                      สำหรับนักเรียนชั้นม ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2561 03:18 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวปิยวรรณ ฝายถิ่น ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการศึกษาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                            โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 26 มี.ค. 2561 02:29 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2