https://www.north68.sillapa.net/sp-pre2/
https://drive.google.com/file/d/1_CjCGOvYxd_Z1A78Ztdcq0N-A9G64Jxk/view?usp=sharing

วีดิทัศน์การอบรมทางไกล | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

https://www.youtube.com/watch?v=5wPO4b8_EQ4https://www.youtube.com/watch?v=5wPO4b8_EQ4

จดหมายข่าว สพป.แพร่ เขต 2

 • 1 กรกฎษคม - 31 สิงหาคม 2561
        
  ส่ง 6 ส.ค. 2561 17:00 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศที่น่าสนใจ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 115 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สพป.แพร่ เขต 2

 • ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ สำหรับ admin ลงข่าวที่นี่ ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย gmail ที่กำหนดทุกครั้ง
 • การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางหลักทฤษฎีศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางหลักทฤษฎีศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ  ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับ สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 20 กันยายน 2561 โดยจัดการแข่งขัน ณ ร.ร.บ้านใหม่, ร.ร.บ้านนาใหม่, ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ป้าก, ร.ร.บ้านวังชิ้น, ร.ร.บ้านวังเบอะ 

  ส่ง 21 ก.ย. 2561 00:53 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • ศึกษาดูงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

  ในวันที่ 17 กันยายน 2561 นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และ นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา  ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โดยมี นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และ นางไปรผดา โปติบุตร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และคณะบุคลากร ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง  และในวันที่ 18 กันยายน 2561 ศึกษาดูงานสถานีเกษตรหลวงอินนทนน์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

  ส่ง 21 ก.ย. 2561 00:49 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 993 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการฯ สพป.แพร่ เขต 2

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุชาติ เวียงชัย ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน                      อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก Flash Professional CS6                      สำหรับนักเรียนชั้นม ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2561 03:18 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวปิยวรรณ ฝายถิ่น ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการศึกษาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                            โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 26 มี.ค. 2561 02:29 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายลพชัย บัวชุม ชื่อเรื่อง                   รายงานการใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์                              วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้รายงาน                 นายลพชัย   บัวชุม ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2561 00:41 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางนววรรณ วุฒิ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)  ชื่อเรื่อง :      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้าและอากาศ                      สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2561 00:42 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางณัฐภรณ์ สุทธนะ เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางณัฐภรณ์  สุทธนะ
  ส่ง 21 ธ.ค. 2560 23:25 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2