https://drive.google.com/file/d/1_CjCGOvYxd_Z1A78Ztdcq0N-A9G64Jxk/view?usp=sharing

วีดิทัศน์การอบรมทางไกล | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

https://www.youtube.com/watch?v=5wPO4b8_EQ4https://www.youtube.com/watch?v=5wPO4b8_EQ4

จดหมายข่าว สพป.แพร่ เขต 2

 • 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561
              

  ส่ง 29 ต.ค. 2561 21:32 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศที่น่าสนใจ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 120 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • ทดสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ส่ง 28 ต.ค. 2561 21:00 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สพป.แพร่ เขต 2

 • ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ สำหรับ admin ลงข่าวที่นี่ ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย gmail ที่กำหนดทุกครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นพื้นฐาน งบงานประจำ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

  ส่ง 6 พ.ย. 2561 01:42 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • ประชุมลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการในสังกัด โดยมอบนโยบายและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกาศเพขร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

  ส่ง 6 พ.ย. 2561 01:37 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี พนักงานราชการ

  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี พนักงานราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2561  ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

  ส่ง 4 พ.ย. 2561 23:25 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 1019 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการฯ สพป.แพร่ เขต 2

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุชาติ เวียงชัย ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน                      อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก Flash Professional CS6                      สำหรับนักเรียนชั้นม ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2561 03:18 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวปิยวรรณ ฝายถิ่น ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการศึกษาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                            โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 26 มี.ค. 2561 02:29 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายลพชัย บัวชุม ชื่อเรื่อง                   รายงานการใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์                              วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้รายงาน                 นายลพชัย   บัวชุม ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2561 00:41 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2