https://drive.google.com/file/d/1_CjCGOvYxd_Z1A78Ztdcq0N-A9G64Jxk/view?usp=sharing

วีดิทัศน์การอบรมทางไกล | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

https://www.youtube.com/watch?v=r0WbxERQQiU&t=4shttps://sites.google.com/a/phrae2.go.th/index/home/1.jpg

จดหมายข่าว สพป.แพร่ เขต 2

 • 1 กรกฎษคม - 31 สิงหาคม 2561
        
  ส่ง 6 ส.ค. 2561 17:00 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศที่น่าสนใจ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 111 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สพป.แพร่ เขต 2

 • ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ สำหรับ admin ลงข่าวที่นี่ ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย gmail ที่กำหนดทุกครั้ง
 • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเค็มและโรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา

  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมคณะตรวจติดตามการบริหารจัดการศึกษา สังเกตการสอน, ทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป.2 และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ dltv ของโรงเรียนบ้านเค็ม และโรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561

  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • สพป.แพร่ เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  โดย นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน โดยร่วมเป็นสักขีพยาน   นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ สพป.แพร่ เขต 2  โดยโครงการพัฒนาเด็ก  ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดแพร่  มอบทุนสนับสนุนโครงการฉลาดรู้เรื่องเพศและโครงการส่งเสริมทักษะการเกษตรในโรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 238,405 บาท  ให้แก่ 14 โรงเรียนในสังกัด ณ  ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 

  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • บทความไม่มีชื่อ

  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ. โดยมี คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อทาน พุ่มพวง บิดา ของ นางปรียา สำลี นักทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ ฌาปนสถานบ้านดอนแท่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

  ส่ง 20 ส.ค. 2561 01:16 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 971 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการฯ สพป.แพร่ เขต 2

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุชาติ เวียงชัย ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน                      อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก Flash Professional CS6                      สำหรับนักเรียนชั้นม ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2561 03:18 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวปิยวรรณ ฝายถิ่น ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการศึกษาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                            โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 26 มี.ค. 2561 02:29 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายลพชัย บัวชุม ชื่อเรื่อง                   รายงานการใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์                              วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้รายงาน                 นายลพชัย   บัวชุม ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2561 00:41 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางนววรรณ วุฒิ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)  ชื่อเรื่อง :      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้าและอากาศ                      สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2561 00:42 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางณัฐภรณ์ สุทธนะ เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางณัฐภรณ์  สุทธนะ
  ส่ง 21 ธ.ค. 2560 23:25 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2