ประกาศเจตจำนงสุจริต 62

วีดิทัศน์การอบรมทางไกล | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

https://www.youtube.com/watch?v=5wPO4b8_EQ4https://www.youtube.com/watch?v=5wPO4b8_EQ4

ประกาศ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 151 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สพป.แพร่ เขต 2

 • ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ สำหรับ admin ลงข่าวที่นี่ ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย gmail ที่กำหนดทุกครั้ง
 • ติดตามการบริหารจัดการและตรวจสอบอุปกรณ์ DLTV, DLIT ในการจัดการเรียนการสอน

  ในวันที่ 17 กันยายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกติดตามการบริหารจัดการและตรวจสอบอุปกรณ์ DLTV, DLIT ในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านแม่สิน, โรงเรียนบ้านวังชิ้น, โรงเรียนบ้านหาดรั่ว, โรงเรียนบ้านวังลึก, โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง, โรงเรียนบ้านนาพูน, โรงเรียนบ้านไร่หลวง

  ส่ง โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

  วันที่ 16 กันยายน 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

  ส่ง 15 ก.ย. 2562 19:57 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • ติดตามการบริหารจัดการและตรวจสอบอุปกรณ์ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน

  ในวันที่ 11 กันยายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกติดตามการบริหารจัดการและตรวจสอบอุปกรณ์ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนวัดตอนิมิตร, โรงเรียนบ้านกาศ, โรงเรียนวัดมงคลถาวร, โรงเรียนบ้านกวาง, โรงเรียนวัดสิทธิวิมล, โรงเรียนบ้านน้ำฮอก, โรงเรียนบ้านเหล่า (พิชัยฯ)

  ส่ง 11 ก.ย. 2562 19:10 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 1236 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการฯ สพป.แพร่ เขต 2

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายบูรชาติ ศิริเป็ง ชื่อรายงาน : เรื่อง รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาครูผู้สอนทางการศึกษาพิเศษ โดยใช้ชุดฝึกอบรมเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2562 23:55 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุชาติ เวียงชัย ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน                      อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก Flash Professional CS6                      สำหรับนักเรียนชั้นม ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2561 03:18 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวปิยวรรณ ฝายถิ่น ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการศึกษาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                            โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 26 มี.ค. 2561 02:29 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2