tepeonline
https://training.obec.go.th/#/Login

จดหมายข่าว สพป.แพร่ เขต 2

 • 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561
        
  ส่ง 19 มิ.ย. 2561 00:26 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศที่น่าสนใจ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 108 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สพป.แพร่ เขต 2

 • ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ สำหรับ admin ลงข่าวที่นี่ ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย gmail ที่กำหนดทุกครั้ง
 • เปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินไทย เด็กไทย หัวใจ STRONG
  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมที่ 3 ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินไทย เด็กไทย หัวใจ STRONG สพป.แพร่ เขต 2. นอกจากนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการชมการแข่งขันฟุตบอลให้เป็นการเรียนรู้ นำมาใช้ในการพัฒนาตนเอง และสร้างนิสัยในการรักกีฬา ห้ามมิให้มีการพนันฟุตบอลอย่างเด็ดขาด. โดยมีนักเรียนและคณะวิทยากร จำนวน 135 คน. ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • ปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด อำเภอลอง

  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด   โดยผู้เข้าฝึกอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3  ในพื้นที่อำเภอลอง  จำนวน  72 นาย  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องและต่อต้านยาเสพติด  ซึ่งดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน  2561  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแม่รัง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

  ส่ง 20 มิ.ย. 2561 00:37 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • โครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด อำเภอวังชิ้น

  นายพรชัย จันทะสาร  รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่   เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด   โดยผู้เข้าฝึกอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3  ในพื้นที่อำเภอวังชิ้น  มีบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการอบรม  จำนวน  140  นาย  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องและต่อต้านยาเสพติด  ซึ่งดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน  2561  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  หลังจากนั้น  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ได้เดินทางมาเยี่ยมค่ายลูกเสือ เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการลูกเสือ

  ส่ง 20 มิ.ย. 2561 00:32 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 883 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการฯ สพป.แพร่ เขต 2

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2